λογο3

Τραυλισμός

Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία

Από τη λογοθεραπεύτερια Χριστίνα Φραγκοπούλου

λογο3Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο τραυλισμός είναι μία διαταραχή στη ροή της ομιλίας κατά την οποία το πρόσωπο που τραυλίζει γνωρίζει ακριβώς αυτό που θέλει να πει αλλά δυσκολεύεται να εκφραστεί λόγω ακούσιων επαναλαμβανόμενων κολλημάτων, επαναλήψεων ή επιμηκύνσεων των ήχων της λέξης.

Είναι μια σοβαρή δυσκολία που έχει λεκτικές και συναισθηματικές διαστάσεις και μπορεί να επηρεάσει την κοινωνικότητα του παιδιού.

  • Κατά την περίοδο πρώτης εμφάνισης του τραυλισμού, η αναλογία αγοριών/ κοριτσιών είναι ισόποση
  • Ως τη στιγμή που εντάσσονται στο δημοτικό η αναλογία έχει μετατραπεί σε τρία αγόρια για κάθε ένα κορίτσι
  •  Ενώ ως την ηλικία των 10 ετών η αναλογία γίνεται 5/1 ή 6/1

Tα πρώτα σημάδια τραυλισμού εμφανίζονται συνήθως μετά το δεύτερο έτος όταν το παιδί αρχίζει να συνδυάζει δύο λέξεις μαζί. Στην χρονική αυτή περίοδο παρατηρούνται συνήθως επαναλήψεις της αρχικής συλλαβής ή και ολόκληρης της λέξης. Για κάποια παιδιά αποτελεί απλώς ένα παροδικό χαρακτηριστικό στην εξέλιξη της ομιλίας.Πότε εμφανίζεται συνήθως;

Η τυπική έναρξη του τραυλισμού είναι συνήθως σταδιακή, αλλά στις περιπτώσεις όπου η έναρξη αναφέρεται ως ξαφνική και έντονη ο τραυλισμός είναι σοβαρότερος (Yairi & Ambrose, 1992a).

Ποια τα χαρακτηριστικά της ομιλίας των παιδιών που τραυλίζουν;

Στην ομιλία των ατόμων που τραυλίζουν παρατηρούνται συνήθως:

  • Επαναλήψεις ήχων ή συλλαβών (ε..ε..ε..γώ…., γά γα γα γαλα… )
  • Επανάληψη λέξης ή τμήματος αυτής (μολύ μολύ … μολύβι- και, και, και μετά έφυγα)
  • Επιμηκύνσεις φθόγγων ( μεεεεεερέντα)
  • Παρεμβολές (θα πάω εεεεεε σχολείο με το εεεεεε λεωφορείο)
  • Μπλοκαρίσματα ήχων, όπου το στόμα διατηρεί σταθερή θέση, αλλά δε βγαίνει ο ήχος
  • Μεγάλη ένταση στους μύες του προσώπου και του λαιμού ή πιθανές συσπάσεις των μυών των οργάνων άρθρωσης (χείλη κλπ. )
  • Συνοδές κινήσεις του σώματος μπορεί να συμβούν καθώς το παιδί προσπαθεί να αρθρώσει τη λέξη (για παράδειγμα χτύπημα ποδιού, χεριού…)

Αρκετά παιδιά υιοθετούν στρατηγικές στη προσπάθεια τους να κρύψουν το πρόβλημα τους. Τέτοιες είναι:

–          Αποφυγή ή αλλαγή λέξεων

–          Αποφυγή συγκεκριμένων καταστάσεων

Τα παιδιά που έχουν δυσκολία στη ροή της ομιλίας μπορεί να παρουσιάζουν δυσκολίες και σε άλλους τομείς;

 Τα παιδιά που τραυλίζουν εμφανίζουν μεγάλες διακυμάνσεις ως προς τις γλωσσικές τους δεξιότητες. Άλλοτε μπορεί να είναι κατάλληλες για την ηλικία τους, ανώτερα φυσιολογικές ή καθυστερημένες, και άλλοτε μπορεί να εμφανίζουν ανισορροπία στις δεξιότητες του λόγου και της ομιλίας τους. Χρειάζεται σε τακτά διαστήματα να αξιολογούνται οι γλωσσικές δεξιότητες κάθε παιδιού που τραυλίζει. Οι γλωσσικές  δυσκολίες μπορεί να είναι λεπτές και να μην αντιπροσωπεύουν μια κλινικά σημαντική γλωσσική καθυστέρηση ή διαταραχή.

Ακόμη, είναι απαραίτητο να αξιολογούνται τακτικά οι φωνολογικές δεξιότητες και να συλλέγονται πληροφορίες για το ιστορικό της φωνολογικής ανάπτυξης του παιδιού και ιδιαίτερα για το φωνολογικό δυναμικό του την περίοδο της έναρξης του τραυλισμού.

(Πρακτική Παρέμβαση για Πρώιμο Παιδικό Τραυλισμό, Προσέγγιση  Palin PCI)

Αν έχω παρατηρήσει ότι το παιδί μου τραυλίζει τι πρέπει να κάνω;

Είναι απαραίτητο να αναζητήσετε μια επιστημονική εκτίμηση για κάθε αλλαγή που παρατηρείται στην ομιλία ή τον λόγο του παιδιού σας. Ο ειδικός θα μπορέσει να σας καθησυχάσει για το αν είναι παροδικός ο τραυλισμός δίνοντας σας κάποιες συμβουλές για την αντιμετώπιση του είτε να σας προτείνει κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετέχουν γονείς και παιδί.

Παρακαλούμε κατά την ηλεκτρονική αναδημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου να αναγράφετε την πηγή με ενεργό σύνδεσμο προς το oloigiatopaidi.gr . Ευχαριστούμε!

 

Αφήστε μια απάντηση