Γίνε Επιστημονικός Συνεργάτης

Αν επιθυμείτε να γίνετε επιστημονικός συνεργάτης μας στην έντυπη και στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού- blog επικοινωνήστε με τη σελίδα μας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είστε ειδικός σε κάποιον από τους τομείς τους οποίους πραγματεύεται.

Η σχέση συνεργασίας μεταξύ περιοδικού και επιστημονικού συνεργάτη είναι ενός έτους και περιλαμβάνει μια σειρά τεσσάρων άρθρων για την έντυπη μορφή και μέχρι οχτώ άρθρα για την ηλεκτρονική μορφή πάντα σχετικά με το αντικείμενο της ειδικότητάς του.

Στείλτε μας το κείμενο σας, θα το αξιολογήσουμε και θα σας απαντήσουμε άμεσα.

Το κείμενο σας πρέπει :

  • να έχει περιεχόμενο σχετικό  με τις θεματικές κατηγορίες της σελίδας,
  • να έχει συμβουλευτικό ύφος,
  • να έχει έκταση από 400-600 λέξεις ,
  • να συνοδεύεται από μια σχετική φωτογραφία
  • να συνοδεύεται από ένα σύντομο βιογραφικό σας