ΦΙ.ΠΑΙ.Σ.- Φιλεκπαιδευτικός Παιδαγωγικός Σύλλογος Θράκης και Αν. Μακεδονίας

Με αφορμή τη διαπίστωση ότι η ελληνική οικογένεια και κατ’ επέκταση η ελληνική κοινωνία, στερείται σε μεγάλο βαθμό επιστημονικά ορθής ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν άμεσα το παιδί και την οικογένεια όπως η διαπαιδαγώγηση, η εκπαίδευση, η ψυχική και η σωματική υγεία, η πνευματική καλλιέργεια και η καλλιέργεια δεξιοτήτων, αποφασίσαμε ειδικοί στους παραπάνω τομείς να ενεργοποιηθούμε και να δράσουμε. Αποφασίσαμε λοιπόν και ιδρύσαμε το Δεκέμβριο του 2014 τον μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύλλογο με την ονομασία « Φιλεκπαιδευτικός Παιδαγωγικός Σύλλογος Θράκης και Αν. Μακεδονίας» με έδρα την Κομοτηνή.

Σκοπός του φορέα είναι η επιστημονικά ορθή ενημέρωση όλων όσων σχετίζονται με το παιδί και τον έφηβο (π.χ. γονείς, δάσκαλοι, καθηγητές, ιατροί) τους οποίους απασχολούν και προβληματίζουν θέματα ,α) ορθής διαπαιδαγώγησης με σκοπό τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων χαρακτήρων με προσωπικότητα, β) υγείας του παιδιού με στόχο την πρόληψη ασθενειών, γ) ψυχικής και ηθικής υποστήριξης παιδιών και γονέων που αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, δ) εκπαιδευτικά σχετικά με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και εναλλακτικούς τρόπους εκμάθησης, ε) σχέσεων γονέων-τέκνων, δασκάλου-μαθητή, σχολείου-κοινωνίας, ζ) που αφορούν παιδιά και εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες ή διάφορα προβλήματα κοινωνικής αφομοίωσης και προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον, η) αντιμετώπισης των φαινομένων Bullying και Cyberbullying, θ) διατροφής και άθλησης.

Μια από τις προγραμματισμένες δράσεις ορίστηκε η έκδοση και η δωρεάν διανομή του περιφερειακού εκπαιδευτικού περιοδικού «Όλοι για το Παιδί» σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό μαθητών των σχολείων του νομού Ροδόπης. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι να φτάσει το περιοδικό χέρι με χέρι από το παιδί σε κάθε σπίτι. Αφού γίνει αυτό, σε κάθε σπίτι, κάθε κηδεμόνας θα έχει στα χέρια του έναν οδηγό μέσα από τον οποίο οι ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες του περιοδικού θα προσφέρουν συμβουλές και απαντήσεις στις αγωνίες και στους προβληματισμούς των κηδεμόνων των μικρών μας φίλων.