Ποιοι είμαστε

Με αφορμή τη διαπίστωση ότι η ελληνική οικογένεια και κατ’ επέκταση η ελληνική κοινωνία, στερείται σε μεγάλο βαθμό επιστημονικά ορθής ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν άμεσα το παιδί και την οικογένεια όπως η διαπαιδαγώγηση, η εκπαίδευση, η ψυχική και η σωματική υγεία, η πνευματική καλλιέργεια και η καλλιέργεια δεξιοτήτων, αποφασίσαμε ειδικοί στους παραπάνω τομείς να ενεργοποιηθούμε και να δράσουμε. Αποφασίσαμε λοιπόν και ιδρύσαμε το Δεκέμβριο του 2014 τον μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύλλογο με την ονομασία « Φιλεκπαιδευτικός Παιδαγωγικός Σύλλογος Θράκης και Αν. Μακεδονίας» με έδρα την Κομοτηνή.