ΕΚΠΟΜΠΗ «Οδηγός γοΝέα»

Ο «Οδηγός γοΝέα» είναι μια πρωτότυπη σειρά 10 επεισοδίων με θέματα συμβουλευτικού χαρακτήρα. Απευθύνεται σε γονείς, κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς. Τα θέματα αφορούν κυρίως μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Ο Βαγγέλης Αλεξόπουλος είναι δάσκαλος με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Διαπολιτισμική Αγωγή και κατάρτιση στην Ειδική Αγωγή. Τα τελευταία 3 χρόνια είναι πρόεδρος του ‘Φιλεκπαιδευτικού Παιδαγωγικού Συλλόγου Θράκης και Αν. Μακεδονίας» καθώς και εμπνευστής και δημιουργός του πρώτου περιφερειακού εκπαιδευτικού περιοδικού » Όλοι για το Παιδί». Στον «Οδηγό γοΝέα» γράφει και παρουσιάζει τα κείμενα της εκπομπής. Ο πρώτος κύκλος των 10 επεισοδίων περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
1. Σύστημα οργάνωσης και μελέτης στο σπίτι
2. Η σωστή χρήση της τιμωρίας. Το μοντέλο της στερητικής τιμωρίας
3. Σχέση δασκάλου – γονέα
4. Η σωστή μελέτη της ορθογραφίας
5. Μαθαίνω να λύνω «προβλήματα»
6. Πως να μάθω την ιστορία
7. Στρατηγικές ανάγνωσης

8. Τα βασικά σημεία της «δημιουργικής πειθαρχίας»

9. Διδάσκοντας τη συναισθηματική νοημοσύνη

10. Μαθαίνοντας τα παιδιά να αγαπούν τα βιβλία