εξωφυλλο

Μέθοδος Schroth κατά της σκολίωσης και της κύφωσης  

Ιατρικά, Φυσικοθεραπεία

Από τη φυσικοθεραπεύτρια Ελευθερία Μπακαλίδου.

Τι ονομάζουμε σκολίωση ;

skoliosiΩς σκολίωση ορίζεται η σύνθετη, τρισδιάστατη, στροφική παραμόρφωση της σπονδυλική στήλης και του κορμού, που εμφανίζεται σε υγιή παιδιά και μπορεί να εξελιχθεί σε σχέση με πολλούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ή αργότερα στη ζωή τους.

Η σκολίωση ταξινομείται με βάση την ηλικία σε:

 • Συγγενής σκολίωση (εκ γενετής)
 • Νηπιακή σκολίωση (0-3 χρονών)
 • Παιδική σκολίωση (3-10 χρονών)
 • Εφηβική σκολίωση (10-18 χρονών)
 • Σκολίωση ενηλίκων >18χρονών

Η εφηβική ιδιοπαθής σκολίωση είναι ο συνηθέστερος τύπος σκολίωσης, περίπου 80% του συνόλου, με μεγαλύτερη συχνότητα στα κορίτσια (7:1), στη φάση μέγιστης ανάπτυξης του παιδιού.

Είναι αγνώστου αιτιολογίας. Στην περίπτωση επιδείνωσης της εφηβικής ιδιοπαθούς σκολίωσης, το γεγονός αυτό αποδίδεται στην ασύμμετρη ανάπτυξη του πρόσθιου τμήματος των σπονδύλων από μία μηχανική διαδικασία που ονομάζεται στρέψη κατά τη φάση της μέγιστης ανάπτυξης στην εφηβεία.

Ειδικές φυσικοθεραπευτικές ασκήσεις για τη σκολίωση (PSSE)

 Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της επιστημονικής κοινότητας SOSORT(2011),

 • Οι PSSE είναι το πρώτο βήμα στη θεραπεία της σκολίωσης, με σκοπό τον περιορισμό της εξέλιξης της σκολίωσης και τη χρήση του κηδεμόνα.
 • Οι ασκήσεις πρέπει να βασίζονται στην τρισδιάστατη αυτοδιόρθωση, στην διατήρηση της διόρθωσης στις καθημερινές δραστηριότητες και στην μυϊκή σταθεροποίηση της διορθωμένης στάσης μέσα από την εκπαίδευση του ασθενούς.
 • Το πρόγραμμα των ασκήσεων σχεδιάζεται αποκλειστικά από φυσικοθεραπευτές πιστοποιημένους στις PSSE και εξατομικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς, τον τύπο του κυρτώματος και τη φάση της θεραπείας.
 • Συνίσταται η συνεργασία θεραπευτικής ομάδας (ιατρός, τεχνικός ορθοπεδικός, εξειδικευμένος φυσικοθεραπευτής)
 • Πάντα η θεραπεία με τον κηδεμόνα πρέπει να συνοδεύεται από ειδικές ασκήσεις για την σκολίωση.
 • Καμία αθλητική δραστηριότητα δεν προτείνεται σαν εναλλακτική θεραπεία για τη σκολίωση. Παρόλα αυτά ενθαρρύνεται η συμμετοχή σε αθλήματα, για τα γενικότερα οφέλη της άθλησης.
 • Υπάρχουν ερευνητικές αποδείξεις ότι τα προγράμματα των ειδικών ασκήσεων για την σκολίωση (PSSE) έχουν σαφώς καλύτερα αποτελέσματα συγκρινόμενα με όχι ειδικές ασκήσεις, γενικότερη γυμναστική ή καθόλου άσκηση.

Τι είναι η κύφωση τύπου Scheuermann (εφηβική κύφωση);

κυφωσηΗ κύφωση διαχωρίζεται σε λειτουργική (λόγω κακής στάσης) και σε οργανική ή τύπου Scheuermann. Στην κύφωση τύπου Scheuermann παρατηρείται μια αναπτυξιακή δυσμορφία των σπονδύλων, κατά την οποία η πρόσθια επιφάνεια του σώματος του σπονδύλου αναπτύσσεται λιγότερο από την οπίσθια, με συνέπεια οι σπόνδυλοι να αποκτούν ένα σφηνοειδές σχήμα.

Η κύφωση Scheuermann συνιστά τον συνηθέστερο τύπο κύφωσης, ενώ είναι και η δεύτερη πιο συχνή πάθηση της σπονδυλικής στήλης, μετά την εφηβική ιδιοπαθή σκολίωση. Εμφανίζεται σε ποσοστό 0,4 – 8,3%, κυρίως στις ηλικίες μεταξύ 12 και 15 ετών, όπου είναι η περίοδος ραγδαίας οστικής ανάπτυξης, με λίγο μεγαλύτερη αναλογία σε αγόρια (2:1).

Η αντιμετώπιση της κύφωσης είναι ως επί το πλείστον συντηρητική, με τη χρήση κηδεμόνα και ειδικών ασκήσεων για την κύφωση. Σύμφωνα με τις διεθνείς επιστημονικές κοινότητες SRS και SOSORT, η εφαρμογή ενός κηδεμόνα πάντα πρέπει να συνοδεύεται από ειδικές ασκήσεις για την κύφωση. Καθοριστική σημασία έχει η συνέπεια του παιδιού στην εφαρμογή του κηδεμόνα και στην εκτέλεση των ειδικών ασκήσεων.

Μέθοδος Schroth

 Η μέθοδος Schroth είναι η μέθοδος αντιμετώπισης της Σκολίωσης, που αποτελεί επισήμως την πιο αναγνωρισμένη επιστημονικά θεραπεία της σκολίωσης, από τις διεθνείς επιστημονικές κοινότητες SRS ,SOSORT.

Εφαρμόζεται είτε σαν αποκλειστική θεραπεία για την σκολίωση, σε μικρές σκολιώσεις κάτω από 250 ή σε ενήλικες, είτε σε συνδυασμό με τον κηδεμόνα όταν το παιδί βρίσκεται στην ανάπτυξη, είτε μετά από χειρουργική επέμβαση.

 Οι ειδικές ασκήσεις σύμφωνα με τη μέθοδο Schroth δεν έχουν σχέση με γενική γυμναστική και εφαρμόζονται αποκλειστικά από πιστοποιημένους θεραπευτές.

Βασίζεται σε ειδικά εξατομικευμένα προγράμματα ασκήσεων  που στόχο έχουν:

 • την τρισδιάστατη αυτό-διόρθωση της σκολιωτικής στάσης
 • την επιμήκυνση της σπονδυλικής στήλης
 • την εκμάθηση ειδικού τρόπου αναπνοής (στροφική αναπνοή)
 • την παρεμπόδιση επιδείνωσης ή/και μερική διόρθωση
 • τη βελτίωση του αισθητικού αποτελέσματος
 • την εκπαίδευση διατήρησης των διορθώσεων στις καθημερινές δραστηριότητες του παιδιού

Παρακαλούμε κατά την ηλεκτρονική αναδημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου να αναγράφετε την πηγή με ενεργό σύνδεσμο προς το oloigiatopaidi.gr. Ευχαριστούμε!

 

 

Αφήστε μια απάντηση