specialneedsschool

Συνεκπαίδευση: Τι εμποδίζει την εφαρμογή της;

Άλλα, Διαπολιτισμική Αγωγή, Ειδική Αγωγή

Από την ειδική παιδαγωγό Ιφιγένεια Πετρίδου.

specialneedsschool    Αν και πολλές χώρες ανά τον κόσμο ασπάζονται τις αρχές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, ωστόσο φαίνεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την προσπάθεια μετατροπής του εκπαιδευτικού τους συστήματος σε πιο συμπεριληπτικό στην πράξη. Οι λόγοι αποτυχίας είναι πολλοί και κάποιες φορές συγκαλύπτονται, ώστε να μη γίνονται ορατοί πάντα.

    Αρχικά, η κουλτούρα, το πολιτισμικό υπόβαθρο και η διαιώνιση παγιωμένων και μακροχρόνιων αντιλήψεων που έχουν διαποτίσει τα ‘’πιστεύω’’ κάθε κοινωνίας, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και την κουλτούρα της κάθε σχολικής μονάδας. Η προώθηση και η εδραίωση ρατσιστικών ιδεών, στερεοτύπων, θρησκευτικού φανατισμού όπως και η μη αποδοχή της διαφορετικότητας σε κοινωνικό επίπεδο, λειτουργούν ως καταπέλτης στη δημιουργία συμπεριληπτικών τακτικών, αφού όλες αυτές οι προκαταλήψεις-θεωρίες έρχονται σε ρήξη με τις αρχές και τις αξίες του συμπεριληπτικού σχολείου, το οποίο βασίζεται στην ισότητα των ατόμων, στον δημοκρατικό διάλογο, στην αποδοχή όλων των συμμετεχόντων κ.α.

     Στην χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής κάθε κράτους, ευθύνη φέρουν κι οι ιθύνοντες, οι οποίοι συχνά δεν συνυπολογίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε λαού, αντιγράφοντας μοτίβα εκπαιδευτικών στρατηγικών από άλλα κράτη, χωρίς να τα προσαρμόσουν στο δικό τους. Έτσι οι ανάγκες κάποιων ατόμων μέσα στην ποικιλομορφία της κοινωνίας ποδηγετούνται, γεγονός που εξ ορισμού απομακρύνει το εκπαιδευτικό σύστημα από το συμπεριληπτικό μοντέλο.

    Επιπρόσθετα, ενώ η συνεργασία του κράτους, των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία και των γονέων κρίνεται αναγκαία για την ανάπτυξη της συμπερίληψης, στην πράξη δε γίνονται πολλές προσπάθειες ανταλλαγής απόψεων και γόνιμων συζητήσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών φορέων, δασκάλων γενικής τάξης, διευθυντών και δασκάλων ειδικής αγωγής, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια στασιμότητα που εμποδίζει την πρόοδο και την καινοτομία στα εκπαιδευτικά πράγματα, ώστε οι διακρίσεις να εμμένουν. Έτσι, οι προσωπικές απόψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών, οι οποίες είναι αρνητικά διακείμενες προς την ισοπολιτεία και τη διαφορετικότητα, εμποδίζουν την εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

      Ένας άλλος παράγοντας που κωλυσιεργεί την παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, είναι και η έλλειψη κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε θέματα εξατομικευμένης διδασκαλίας, βασισμένης στις ανάγκες του κάθε μαθητή, στον σχεδιασμό κατάλληλου προγράμματος και στην παροχή ίσων ευκαιριών στην μάθηση κ.α. Αν και προβλέπεται από το κράτος η επιμόρφωση των σχολικών φορέων, αυτή παραμένει στις περισσότερες περιπτώσεις σε άτυπη μορφή, χωρίς να υπάρχει κάποια καθοδήγηση για την μετατροπή των θεωρητικών γνώσεων που αποκομίζουν οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί  σε πρακτικές, μέσα στην σχολική πραγματικότητα.

    Τέλος, ανασταλτικός παράγοντας είναι και ο σχεδιασμός του αναλυτικού προγράμματος, ο οποίος συχνά δε συνυπολογίζει την ετερογένεια και τις ιδιαιτερότητες του μαθητικού συνόλου. Η μεγάλη ύλη μαθημάτων σε συνδυασμό με τα παλαιωμένα εγχειρίδια που είναι ακατάλληλα για ορισμένους μαθητές και τον περιορισμένο χρόνο, δε διευκολύνουν τη δυνατότητα συνεργασιών και προτάσεων μεταξύ εκπαιδευτικών για διαφοροποίηση της διδασκαλίας αλλά αντίθετα συνδράμουν στην απόκλιση κάποιων μαθητών με ιδιαιτερότητες από τη μαθησιακή διαδικασία. Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι υποδομές των σχολικών μονάδων οι οποίες δεν είναι προσβάσιμες από όλα τα παιδιά και η έλλειψη υλικο-τεχνικού εξοπλισμού αποτελεί τροχοπέδη στην εξυπηρέτηση των αναγκών όλων των ατόμων, ενισχύοντας τις ανισότητες, πλήττοντας παράλληλα τις αρχές της συνεκπαίδευσης.

Παρακαλούμε κατά την ηλεκτρονική αναδημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου να αναγράφετε την πηγή με ενεργό σύνδεσμο προς το oloigiatopaidi.gr. Ευχαριστούμε!

Αφήστε μια απάντηση