9.5

Τι είναι η ορθοδοντική

Ιατρικά, Οδοντίατρος

Από τον ειδικό ορθοδοντικό Άγγελο Παράσχου.

9.5Τι είναι η ορθοδοντική

Η ορθοδοντική είναι η ειδικότητα της οδοντιατρικής η οποία ασχολείται µε τη διευθέτηση των δοντιών στα οδοντικά τόξα και την καθοδήγηση των γνάθων σε αρµονικές θέσεις µεταξύ τους µε στόχο την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του στόµατος και της αισθητικής του προσώπου.

Πρόκειται για µια από τις αναγνωρισµένες ειδικότητες της οδοντιατρικής. Για την άσκηση της ορθοδοντικής απαιτούνται επιπλέον των γνώσεων του γενικού οδοντιάτρου, ειδικές γνώσεις οι οποίες αποκτώνται µετά το πτυχίο της Οδοντιατρικής Σχολής σε ολοκληρωµένα µεταπτυχιακά προγράµµατα πανεπιστηµίων του εσωτερικού ή του εξωτερικού τουλάχιστον 3 ετών.

Ο τίτλος τους ορθοδοντικού χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας µετά από εξετάσεις. Έτσι δικαιούνται να φέρουν τον τίτλο, µόνο όσοι έχουν τη σχετική βεβαίωση του Υπουργείου. Ο ορθοδοντικός, δηλαδή ο ειδικευόµενος πλέον οδοντίατρος, ασχολείται αποκλειστικά και µόνο µε το αντικείµενο της ορθοδοντικής.

Πότε είναι απαραίτητη η ορθοδοντική θεραπεία;

Η ορθοδοντική θεραπεία είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις µε οδοντικές, σκελετικές και λειτουργικές ανωµαλίες του στόµατος. Ο ορθοδοντικός για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά θα πρέπει να διευθετήσει τα δόντια και τις γνάθους σε αρµονικές θέσεις ώστε να πετύχει ένα ή περισσότερους από τους πιο κάτω στόχους:

  • Βελτίωση της ικανότητας µάσησης
  • Βελτίωση της ικανότητας για σωστή οµιλία (ορθοφωνία)
  • Βελτίωση των συνθηκών για σωστή στοµατική υγιεινή
  • Πρόληψη σοβαρότερων προβληµάτων που ταλαιπωρούν τους ασθενείς
  • Απόδοση µιας σωστή σχέσης δοντιών που οδηγεί σε µια ιδεώδη λειτουργία του στοµατογναθικού συστήµατος. Αυτό συνεπάγεται πολύ λιγότερα οδοντιατρικά προβλήµατα για το υπόλοιπο της ζωής του ατόµου.

Βλαβερές συνήθειες (έξεις)

Διάφορες συνήθειες των παιδιών είναι συχνά οι αιτίες για ανωµαλίες της ανάπτυξης των δοντιών και του στόµατος. Αυτές οι συνήθειες είναι:

  • η στοµατική αναπνοή (η οποία σχετίζεται µε αµυγδαλές, κρεατάκια, χρόνια άσθµα, αλλεργίες)
  • το τρίξιµο των δοντιών,
  • η προώθηση της γλώσσας ανάµεσα στα δόντια,
  • το δάγκωµα και η εκµύζηση του κάτω χείλους, των νυχιών ή ξένων αντικειµένων (µολύβια, πέννες κλπ),
  • ο θηλασµός του δακτύλου κ.α.

Ο θηλασµός του δακτύλου πρέπει να διακόπτεται µέχρι την ηλικία των 18-24 µηνών. Στη φάση αυτή οποιεσδήποτε µικρές βλάβες διορθώνονται από µόνες τους. Εάν η συνήθεια συνεχίζεται ο ορθοδοντικός µπορεί να παρέµβει µετά την ηλικία των 4 (όπου υπάρχει και η σχετική συνεργασία) είτε µε ψυχολογική υποστήριξη είτε µε τη χρήση µηχανισµών που βοηθούν στη διακοπή της συνήθειας αυτής. Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η συνεργασία των γονιών.

Ποιες είναι οι συνήθεις αιτίες των ορθοδοντικών προβλημάτων;

Τα ορθοδοντικά προβλήµατα είναι δυνατόν να οφείλονται σε κληρονοµικούς ή σε περιβαλλοντικούς παράγοντες ή σε συνδυασµό των παραπάνω. Το µέγεθος δοντιών και γνάθων καθώς και οι σχέσεις µεταξύ τους, είναι χαρακτηριστικά που κληρονοµούνται από τους γονείς προς τα παιδιά.

Ως κληρονοµικός παράγων µπορεί να θεωρηθεί η περίπτωση κατά την οποία το παιδί έχει κληρονοµήσει µεγάλα δόντια από το πατέρα και µικρές γνάθους από τη µητέρα, µε αποτέλεσµα τα δόντια να µη χωράνε και να εµφανίζουν έντονο συνωστισµό.

Ως περιβαλλοντικοί παράγοντες χαρακτηρίζονται διάφορες µη φυσιολογικές συνήθειες, όπως η στοµατική αναπνοή, ο θηλασµός του δακτύλου ή της γλώσσας,το δάγκωµα των νυχιών ή ξένων αντικειµένων (µολύβια) µε αποτέλεσµα τα δόντια να µεταναστεύουν και να διαταράσσεται η αρµονική σχέση των γνάθων µε άµεση επίπτωση στην αισθητική του προσώπου.

Άλλη κατάσταση, η οποία συχνά προκαλεί ορθοδοντικά προβλήµατα είναι η πρόωρη απώλεια παιδικών δοντιών, η τερηδόνα, όπως και οι διάφοροι  τραυµατισµοί δοντιών. Αυτό συµβαίνει, διότι, λόγο της µετακίνησης των παρακείµενων δοντιών χάνεται ο χώρος, που τα παιδικά δόντια πρέπει να διατηρήσουν µέχρι την ανατολή των µόνιµων δοντιών. Έτσι όταν έρθει ο καιρός να ανατείλουν τα µόνιµα, δεν υπάρχει αρκετός χώρος, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί συνωστισµός ή άλλα συναφή προβλήµατα.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για µια επιτυχηµένη ορθοδοντική θεραπεία;

Η επιτυχία της ορθοδοντικής θεραπείας προϋποθέτει έναν ειδικό ορθοδοντικό και έναν συνεπή ασθενή.

Ο ασθενής είναι συνεπής κατά τη διάρκεια της θεραπείας, όταν ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του ορθοδοντικού για την χρήση των ορθοδοντικών µηχανισµών, όταν τηρεί τα ραντεβού του και όταν φροντίζει να έχει άψογη στοµατική υγιεινή.

Αυτό σηµαίνει ότι οφείλει να πλένει τα δόντια του 3 φορές την ηµέρα µετά από τα βασικά γεύµατα, αποφεύγοντας ενδιαµέσως γλυκά, καραµέλες και τσίχλες.

Μόνον έτσι επιτυγχάνεται ο στόχος της θεραπείας στο συντοµότερο δυνατό χρόνο. Όσον αφορά τη διάρκεια της θεραπείας, αυτή ποικίλει από µερικούς µήνες µέχρι κάποια χρόνια, ανάλογα µε τη φύση και τη βαρύτητα του προβλήµατος.

Παρακαλούμε κατά την ηλεκτρονική αναδημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου να αναγράφετε την πηγή με ενεργό σύνδεσμο προς το oloigiatopaidi.gr . Ευχαριστούμε!

Αφήστε μια απάντηση