σ

Συμπερίληψη και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Υπάρχει σύνδεση μεταξύ τους;

Διαπολιτισμική Αγωγή, Ειδική Αγωγή, Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγικά

Από την ειδική παιδαγωγό Ιφιγένεια Πετρίδου.

σΤα τελευταία χρόνια παρατηρείται στις τάξεις έντονη ποικιλομορφία και πολυπλοκότητα στη σύστασή τους, ώστε να παρουσιάζεται το σχολείο ως μια μικρογραφία της κοινωνίας με διαφορετικά κοινωνικά, γλωσσικά, θρησκευτικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Αυτές οι εξελίξεις στον εκπαιδευτικό χώρο προτάσσουν την αποδοχή της διαφορετικότητας με σκοπό την αποτελεσματική μάθηση από όλους τους μαθητές με ίση μεταχείριση, ανάλογη με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, ώστε οι έννοιες και θεσμοί της συμπερίληψης και της διαπολιτισμικότητας να κατέχουν κεντρικό ρόλο σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής και καθημερινής σχολικής πρακτικής.

Όπως γνωρίζουμε, η συμπεριληπτική εκπαίδευση δίνει έμφαση στην από κοινού διδασκαλία των μαθητών στην ίδια τάξη, προωθώντας τη συνεργασία, τη μηδενική απόρριψη και την ενεργό συμμετοχή όλων παιδιών στο σύνολο των δραστηριοτήτων του γενικού σχολείου για να ανταποκριθεί καλύτερα στις ιδιαιτερότητες όλου του μαθητικού πληθυσμού. Ακόμα, ως μια διαρκής διαδικασία αλλαγής της σχολικής ζωής, επιτάσσει ριζικές μεταρρυθμίσεις και ανακατατάξεις στο εκπαιδευτικό σύστημα όσον αφορά το περιεχόμενο της παρεχόμενης παιδείας, τις δομές αλλά και τις προσεγγίσεις που εφαρμόζονται εντός του σχολικού συγκείμενου, στοχεύοντας στην αύξηση συμμετοχής των παιδιών  και στη μείωση  του αποκλεισμού τους.

Στις ίδιες αρχές και αξίες στηρίζεται και ο θεσμός της  διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η οποία πρεσβεύει την αλληλεπίδραση, την αποδοχή της ετερότητας και τη συνεργασία μεταξύ παιδιών από διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές, επιδιώκοντας την αλλαγή του περιβάλλοντος μάθησης, με σκοπό την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές, αναμορφώνοντας το αναλυτικό πρόγραμμα, τις μεθόδους διδασκαλίας, ώστε να αποκρυσταλλωθούν απαρχαιωμένες αντιλήψεις που παγιώνουν προκαταλήψεις εναντίον συγκεκριμένων μελών ή ομάδων.

Από τα παραπάνω, καταλαβαίνουμε, ότι αυτές οι δύο εκπαιδευτικές προσεγγίσεις παρά τις διαφορετικές καταβολές τους, αλληλοεπιδρούν και εμπεριέχουν η μια την άλλη, μοιράζοντας κοινούς στόχους, αφού δεν περιορίζονται στα στενά όρια του σχολείου αλλά επεκτείνονται και σε κοινωνικό επίπεδο, στηριζόμενες σε ουμανιστικό πνεύμα, μεταλαμπαδεύοντας το ίδιο όραμα, την παροχή εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και τις ίδιες θεμελιώδεις αξίες της ισότητας, του σεβασμού, της αποδοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή, ώστε να καταπολεμηθεί ο στιγματισμός και η περιθωριοποίηση.

Ακόμα, κοινή συνισταμένη τους αποτελεί και η προσπάθεια ριζικής τροποποίησης του εκπαιδευτικού συστήματος εκ των έσω και όχι η αφομοίωση, αλλοτρίωση και εξάλειψη της μαθητικής πολυμορφίας, ξεφεύγοντας από το ιατρικό μοντέλο. Έτσι, η δημιουργία συμπεριληπτικής κουλτούρας στα σχολεία, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση  για την προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η οποία συνιστά μια σημαντική παράμετρό της.

Παρακαλούμε κατά την ηλεκτρονική αναδημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου να αναγράφετε την πηγή με ενεργό σύνδεσμο προς το oloigiatopaidi.gr. Ευχαριστούμε!

Αφήστε μια απάντηση