Γαμβρε δυσ

Μιλώντας για τη Δυσλεξία

Ειδική Αγωγή, Ειδική Αγωγή

Από τον δάσκαλο και ειδικό παιδαγωγό Τάσο Γαμβρέλη.

Γαμβρε δυσΠως ορίζεται η δυσλεξία;

Αρχικά, αξίζει να αναφερθεί πως η δυσλεξία αποτελεί μια ειδική γλωσσική διαταραχή η οποία έχει ιδιοσυστασιακή προέλευση και κύριο χαρακτηριστικό της είναι οι δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση μεμονωμένων λέξεων, κάτι που αντικατοπτρίζει τις πλείστες φορές ανεπάρκεια στη φωνολογική επεξεργασία.

Ποια τα χαρακτηριστικά των παιδιών με δυσλεξία;

Σε γενικές γραμμές, τα παιδιά με δυσλεξία παρουσιάζουν δυσκολίες που κάνουν την εμφάνισή τους στην ανάγνωση, στην κατάκτηση της συγγραφικής ικανότητας αλλά και της ορθογραφημένης γραφής. Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των δυσκολιών είναι αναπάντεχα σε σχέση με την ηλικία, τις γνωστικές αλλά και τις λοιπές ακαδημαϊκές ικανότητες του ατόμου και δεν αποτελούν προϊόν αισθητηριακών αναπηριών ή εξελικτικών διαταραχών. Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί πως τα παιδιά με δυσλεξία δεν παρουσιάζουν άλλες γλωσσικές δυσκολίες, αντιθέτως κιόλας που τους υποβοηθούν προκειμένου να υπερκεράσουν τις δυσκολίες της κατανόησης του σημασιολογικού περιεχομένου των λέξεων και κατ’ επέκταση του κειμένου που προσπαθούν να διαβάσουν.

12,40€ μόνο 7,90€

εξωφ. οδηγος γονεα

*για περισσότερες συμβουλές διαβάστε το βιβλίο «Οδηγός γοΝέα»

Ποια τα αίτια της δυσλεξίας;

Η φύση της δυσλεξίας είναι νευρολογική και έχει συχνά κληρονομική βάση. Σε επίπεδο εγκεφάλου, λαμβάνει χώρα ως ανεπάρκεια της εργαζόμενης μνήμης σε δέσμη λειτουργιών του. Επιπλέον, επηρεάζει και οδηγεί σε δυσλειτουργία την οπτική, ακουστική και την μνήμη των αλληλουχιών που πολλές φορές έχουν αρνητικές προεκτάσεις στον λόγο και την κίνηση. Πρέπει να σημειωθεί πως στα αγόρια εμφανίζεται κατά 4 φορές σε μεγαλύτερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια.

Πως θα υπάρξει ακαδημαϊκή επιτυχία των παιδιών με δυσλεξία;

Καθοριστικής σημασίας στοιχείο για την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών με δυσλεξία είναι η έγκαιρη διάγνωσή της προκειμένου να υπάρξει όσο το δυνατόν πιο υποστηρικτικό πλαίσιο μάθησης ώστε να μην μετατραπούν οι σχολικοί χρόνοι τους σε εφιάλτη. Συγκεκριμένα, οι ενέργειες που θα πρέπει να λάβουν χώρα από πλευράς εκπαιδευτικών και γονιών είναι καθοριστικής σημασίας. Ο μαθητής με δυσλεξία πρέπει να αισθάνεται ότι βρίσκεται σε πλαίσια υποστήριξης και βαθιάς πίστης για την επιτυχία του αφού αυτό θα του παρέχει τα πολύτιμα εσωτερικά κίνητρα για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει.

Εκπαιδευτικοί:

  • Βαθιά γνώση σχετικά με τα συμπτώματα της διαταραχής η οποία οδηγεί στη σωστή διαχείριση καταστάσεων που προκύπτουν αλλά και η τροποποίηση της μαθησιακής διαδικασίας είναι σημαντικές παράμετροι προς την κατεύθυνση της επιτυχίας των δυσλεκτικών μαθητών σε κοινωνικό και γνωστικό επίπεδο.

Οικογενειακό περιβάλλον:

  • Η οικογένεια του μαθητή με δυσλεξία πρέπει να ενισχύει και να επιβραβεύει κάθε προσπάθειά του με αμεσότητα, έστω κι αν οι γνωστικές κατακτήσεις στις μειονεκτούσες δεξιότητες λαμβάνουν χώρα με αργό ρυθμό.

Πότε χαρακτηρίζεται ένας μαθητής ως δυσλεκτικός;

Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο του χαρακτηρισμού μαθητών ως «δυσλεκτικών», σε σχολικό αλλά και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Αυτό αποτελεί μέγα σφάλμα αφού υπάρχει η πιθανότητα της εσφαλμένης εκτίμησης λόγω σύγχυσης συμπτωμάτων με κάποιου άλλου είδους διαταραχή ή και μαθησιακή δυσκολία του παιδιού.

Γιατί είναι τόσο σημαντική η αποφυγή του χαρακτηρισμού τους εκ των προτέρων;

Κατ’ αρχάς, ο μαθητής στον οποίο θα δοθεί η εσφαλμένη ταμπέλα του δυσλεκτικού λόγω μιας πρόχειρης εκτίμησης από μη εξειδικευμένα άτομα (γονείς, εκπαιδευτικούς, συμμαθητές κ.α), θα «κουβαλάει» στην ακαδημαϊκή του πορεία μόνιμες ιδιότητες και χαρακτηρισμούς που λαθεμένα θα προσδιορίζουν το γνωστικό του προφίλ, κάτι το οποίο θα έχει και αρνητικές κοινωνικές προεκτάσεις για τον ίδιο.

Πώς και ποιοι θα πραγματοποιήσουν τελικά την γνωμάτευση του μαθητή;

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν πρέπει να δημιουργηθεί η αντίληψη πως τα άτομα του σχολικού και οικογενειακού περιβάλλοντος του μαθητή δεν διαδραματίζουν κανέναν ρόλο στην απαραίτητη γνωμάτευση της διαταραχής, αν τελικά υφίσταται. Το οικείο περιβάλλον του μαθητή (γονείς και εκπαιδευτικοί), είναι επιτακτικής ανάγκης ζήτημα να συγκεντρώσει ,να καταγράψει και να αναφέρει όσο γίνεται πιο έγκαιρα τα συμπτώματα που παρατηρεί και συσχετίζονται με την δυσλεξία. Κατόπιν, μέσω της διαδικασίας που ορίζεται να παραπέμψουν τον μαθητή στα οικεία Κ.Ε.Σ.Υ (ή άλλα διαγνωστικά κέντρα) όπου θα λάβει χώρα κλινική αξιολόγηση από εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα η οποία τελικά θα αποφανθεί για την κλινική εικόνα του.

Παρακαλούμε κατά την ηλεκτρονική αναδημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου να αναγράφετε την πηγή με ενεργό σύνδεσμο προς το oloigiatopaidi.gr . Ευχαριστούμε!

Αφήστε μια απάντηση