σδφσ

Μπορεί η διγλωσσία να προκαλέσει διαταραχή στο λόγο ή την ομιλία;

Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία

σδφσ

Από τη λογοθεραπεύτρια Χριστίνα Φραγκοπούλου.

Μπορεί η διγλωσσία να προκαλέσει διαταραχή στο λόγο ή την ομιλία;

Έρευνες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σε μονόγλωσσα και δίγλωσσα παιδιά σε διάφορες ηλικίες με στόχο την σύγκριση στην ανάπτυξη του λόγου, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα δίγλωσσα παιδιά δεν υστερούν σε τίποτα από αυτά που έχουν μόνο μία μητρική γλώσσα.

Διγλωσσία (ταυτόχρονη ή διαδοχική) είναι η παράλληλη ή διαδοχική κατάκτηση και χρήση δύο γλωσσών που έχει ξεκινήσει στην ηλικία 0- 6 ετών. Στο ηλικιακό αυτό φάσμα το παιδί έχει ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό την κατάκτηση του λόγου. Πέραν αυτού του ηλιακού ορίου αναφερόμαστε σε εκμάθηση γλώσσας.
Τι είναι όμως η διγλωσσία;
Πρόσφατη έρευνα σχετικά με την διγλωσσία, έδειξε ότι η εκμάθηση δύο ή περισσοτέρων γλωσσών ταυτόχρονα, χωρίς να αποτελεί μειονέκτημα, συνδέεται με πολλαπλά οφέλη, εφόσον το παιδί έχει επαρκή υποστήριξη για να διατηρήσει όλες τις γλώσσες (Uljarević et al., 2016). Η δίγλωσση εμπειρία ενός παιδιού, συνδέεται με υψηλά εκπαιδευτικά επιτεύγματα, βελτιωμένη κοινωνική χρήση της γλώσσας και αυξημένη γνωστική ευελιξία!
Η μείωση του αριθμού των γλωσσών στις οποίες εκτίθεται ένα δίγλωσσο παιδί με διαταραχή λόγου και γλώσσας δε θεραπεύει τη γλώσσα. Δημιουργεί μόνο ένα μονόγλωσσο παιδί με διαταραχή λόγου ή ομιλίας.
Μελέτες έχουν δείξει ότι ένα παιδί που εκτίθεται σε δύο ή περισσότερες γλώσσες θα αρχίσει να μιλάει στην ίδια ηλικία, κατά μέσο όρο, με ένα μονόγλωσσο παιδί. Αυτό που λανθασμένα έχει συνδέσει τη διγλωσσία με διαταραχές στο λόγο είναι ένα ποσοστό παιδιών τα οποία παρουσίασαν δυσκολία στο λόγο και συμπτωματικά μεγάλωναν σε δίγλωσσο περιβάλλον. Αν το παιδί παρουσιάσει διαταραχή στο λόγο, αυτή θα εκδηλωθεί και στις δύο γλώσσες. Σε κάθε περίπτωση σημαντικό ρόλο παίζει η ποσοτική και ποιοτική επαφή που έχει το παιδί με τις γλώσσες και σε αυτό σημαντικό ρόλο παίζουν οι γονείς και οι ευκαιρίες που δίνουν στο παιδί για επικοινωνία.

Tips για δίγλωσσους γονείς:  

  • Ακολουθείστε το μοτίβο ένας γονέα-μία γλώσσα. Κάθε γονέας να μιλάει την μητρική του γλώσσα έτσι ώστε το παιδί να έχει σωστά ακούσματα.
  • Αν το επίπεδο την επικοινωνίας δεν είναι ικανοποιητικό, καλό θα ήταν ο γονιός να αποφεύγει να χρησιμοποιεί την συγκεκριμένη γλώσσα ώστε να έχει το παιδί σωστά πρότυπα λόγου και ομιλίας.
  • Μην συγχέετε τις δύο γλώσσες όταν κάνετε διάλογο μεταξύ σας. Μην ξεχνάτε ότι είστε πρότυπο προς το παιδί σας!
  • Διαβάστε παραμύθια στο παιδί στη μητρική σας γλώσσα.
  • Δώστε στο παιδί ευκαιρίες να εξασκήσει εξίσου τις δύο γλώσσες σε διάφορα κοινωνικά πλαίσια.
  • ΜΟΥΣΙΚΗ. Το τραγούδι είναι ένας πολύ καλός και διασκεδαστικός τρόπος για να εισαγάγετε μια δεύτερη γλώσσα στο παιδί σας.

Θυμηθείτε, ο εγκέφαλος δεν είναι βιολογικά ρυθμισμένος ώστε να μαθαίνει μία μόνο γλώσσα. Ακόμα, έχει αποδειχθεί ότι ο εγκέφαλος των δίγλωσσων ανθρώπων γερνάει πιο αργά! Πιο συγκεκριμένα, άτομα που εκτίθενται σε δίγλωσσα περιβάλλοντα από πολύ μικρή ηλικία, καθυστερούν να εμφανίσουν συμπτώματα άνοιας.

Κανείς δεν αμφέβαλε ποτέ για τη δύναμη της γλώσσας. Αλλά ποιος θα φανταζόταν ότι οι λέξεις που ακούμε και οι προτάσεις που μιλάμε θα μπορούσαν να αφήνουν ένα τόσο βαθύ αποτύπωμα;

Παρακαλούμε κατά την ηλεκτρονική αναδημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου να αναγράφετε την πηγή με ενεργό σύνδεσμο προς το oloigiatopaidi.gr . Ευχαριστούμε!

Αφήστε μια απάντηση